29. Oktober '22
   
Zibelemärit

08. November '22  
Info Wiehnachtsmärit & Auszahlung Zibelemärit

23. - 27. November '22
   
Wiehnachtsmärit

07. Dezember '22
   
Landfroue-
wienachte

14. März '23
    
Haupt-
versammlung